Головна  |  Про проект  |  Завантажити  |  Прайс-лист  |  Клієнтам  |  Партнерам  |  Зворотній зв'язок  | 

Даний розділ містить в собі терміни, поняття, позначення, визначення ринку інформаційних технологій, також ринку систем автоматизації мобільної торгівлі. Це допоможе Вам
краще орієнтуватися в даному напрямку діяльності і ринку ІТ загалом.

На даний момент в глосарії знаходиться 140 термінів.

Всі | А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Ю | Я
Букви, на які немає слів - И, Ї, Й, Ч, Щ, Ь (немає в списку посилань).

І


Термін Визначення
Інформаційні технології

— (IТ, від англ. information technology) — широкий клас дисциплін і галузей діяльності, що відносяться до технологій управління і обробки даних, а також створення даних, в тому числі, з застосуванням обчислювальної техніки.
Під інформаціними технологіями частіше всього розуміють комп'ютерні технології. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації. Фахівців з комп'ютерної техніки і програмування часто називають ІТ-спеціалістами.

Інформаційна система

— в широкому розумінні інформаційна система є сукупність технічного, програмного і організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена для того, щоб своєчасно забезпечувати людей необхідною інформацією.
— організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізовують інформаційні процеси. Інформаційні системи призначена для зберігання, обробки, пошуку, поширення, передачі і надання інформації.

ІТ-консалтинг

— ІТ-консалтинг (від англ. IT-consulting) — консалтинг в сфері інформаційних технологій (ІТ). Є одним з численних напрямків консалтингу (консалтингових послуг).
ІТ-консалтинг — проектно-орієнтована діяльність, що пов'язана з інформаційною підтримкою бізнес-процесів, що дозволяють дати незалежну експертну оцінку ефективності використання інформаційних технологій.

Інформаційне забезпечення

— в автоматизованих системах — сукупність єдиної системи класифікації і кодування інформації, уніфікованих систем документації та інформаційних масивів.

Інформаційна безпека

— це стан зихищенності інформаційного середовища, діяльність по запобіганню витіканю інформації, яка має бути захищена, несанкціонованих і неуминих дій на інформацію, яка захищається, тобто процес, направлений на досягнення цього стану.

Інтерфейс програмного забезпечення

— графічне середовище організації взаємодії користувача з обчислювальною системою. Графічний інтерфейс дозволяє управляти поведінкою обчислювальної системи через візуальні елементи управління: вікна, списки, кнопки, гіперпосилання і т.д.

Індексація

— процес обходу сторінок Web-сайту і розміщення їх в базу пошукової машини. Тільки після індексації сторінки вона може бути знайдена в пошукові машині.

ІТ-аутсорсінг

— делегування зовнішньої спеціалізованої компанії рішення питань, пов'язаних з розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних систем як цілком на рівні інфраструктури підприємства (супровід обладнання або ПО), так і об'ємів робіт, пов'язаних з розвитком і підтримкою функціонування окремих ділянок системи (програмування, хостинг, тестування і т. д.).

ІТ-аудит

— Audit IT — системний процес, комлекс заходів щодо дослідження технічних і організаційних характеристик інформаційної системи (аналіз мережі, комп'ютерів, програмного забезпечення і роботи оргтехніки). ІТ аудит дозволяє оперативно виявити проблемні місця в інформаційній базі компанії, прийняти заходи для їх усунення, а також намітити план оптимізації і модернізації комп'ютерної інфраструктури.

ІТ-інфраструктура

— Інформаційна інфраструктура - система організаційних структур, підсистем, забезпечуючих функціонування і розвиток інформаційного простору країни і засобів інформаційної взаємодії. Включає: сукупність інформаційних центрів, підсистем, банків даних і знань, систем зв'язку, центрів управління, апаратно-програмних засобів і технологій забезпечення збору, зберігання, обробки і передачі інформації. Забезпечує доступ споживачів до інформаційних ресурсів.

ІТ-стратегія

— Під ІТ-стратегією розуміється формалізована система принципів, на основі яких розвиватимуться всі компоненти інформаційних систем компанії. Стратегія забезпечує інтегрований підхід до автоматизації всіх контурів управління підприємством.
— Це програма розвитку інформаційних систем відповідно до стратегії розвитку підприємства, поточних і майбутніх потреб бізнесу.

ІSO 9000

— це міжнародна серія стандартів, що узагальнюють передовий світовий досвід в області управляння якістю. Сюди входить три міжнародних стандарти: ІSO 9000:2000, ІSO 9001:2000 і ІSO 9004:2000.
Дані стандарти також прийняті в україні, як національні: ДСТУ ISO 9000–2001, ДСТУ ISO 9001–2001 і ДСТУ ISO 9004–2001.
Стандарти висувають вимоги до системи організації управління виробництвом, що забезпечує передбачуваний і стабільний рівень якості продукції.

Інтеграція

— (від латів. integrum — ціле; лат. integratio — відновлення, заповнення) — в загальному випадку позначає об'єднання, взаємопроникнення. Об'єднання яких-небудь елементів (частин) в ціле. Процес взаємного зближення і утворення взаємозв'язків.
— Системна інтеграція (в ІТ) — це розробка комплексних рішень по автоматизації технологічних і бізнес-процесів підприємства. Її кінцева мета — максимально ефективне управління технологічним процесом, виробництвом, організацією в цілому. У системній інтеграції виділяються такі складові, як: електричні мережі, проекти і готові рішення, постачання серверів і робочих станцій, програмні і апаратні комплекси ERP, CRM, SCADA.

Інсталяція програми

— процес встановлення прогамного забезпечення на комп'ютер, або кишенковий персональний комп'ютер (КПК) кінцевого користувача.

Інтернет-сервер

—- комп'ютер, підключений до мережі, або програма, що виконується на ньому, що нада є клієнтам доступ до загальних ресурсів.
Кожен комп'ютер, підключений до мережі Інтернет має дві рівноцінні унікальні адреси: цифрова IP-адреса і доменна адреса. Найбільш важливими типами серверів є:
- веб-сервер;
- сервери електронної пошти;
- сервери FTP, призначені для обміну файлами;
- сервери спілкування в реальному часі (чати);
- сервери, що забезпечують роботу Інтернет-телефонії;
- системи трансляції радіо і відео через Інтернет.

ІP-адреса

— IP-адреса (ай-пі адреса, скорочення від англ. Internet Protocol Address) - мережева адреса сайту в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP. При зв'язку через мережу Інтернет потрібно глобальна унікальність адреси, у випадку роботи в локальній мережі потрібно унікальність адреси в межах мережі.

 

 

 

© 2007-2016, AG Mobile
Автоматизація мобільної торгівлі
Використайте нові технології на користь Вашого бізнесу!   Будьте серед перших - станьте кращими!
AG Mobile - український розробник програмного забезпечення.
E-mail: info@agm.in.ua, sales@agm.in.ua. Моб. тел.: 063 688-08-25